Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikel Nr.
7000000667
Typen
VivarA M 150-20 800
Durchflussrichtung
Flow up
DR - Durchflussrichtung
Motorposition
ELAN 9h
MP - Motorposition
LOD-Ebene
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: Architektur
LOG: 300
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000667
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 - Pump products:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
BIM categories
Pumpen: